Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2012-03-28

Connection between Test results, field quality issues and maintains

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Examensarbete utförs på gruppen RCIV. Gruppen tillhör sektionen Driver Interface inom hyttutveckling. Vi arbetar med utvecklingsprovning, verifiering och validering av hyttens elektroniksystem, ECU’er (Electronic Control Unit), samt uppföljning av fältkvalitets problem.
På Scania fokuserar vi mycket på verifiering av nya funktioner och uppföljning av felrapporter som inkommer från kunder. Nya metoder utvecklas kontinuerligt för att effektivisera testarbetet samt att simulera olika testfall. Ett behov finns att ta fram ett samband mellan testresultat och felutfallet våra kunder får på fältet när produkten har lanserats.

Mål
Syftet med det här examensarbetet är att undersöka hur man kan koppla testresultat samt provningsmetoderna mot garantiutfallet samt utfallet för våra kunder på 3-5 års sikt.
Ett examensarbete på Scania ger dig nya idéer och perspektiv samtidigt som det bidrar till din personliga utveckling. Du får använda och testa dina teoretiska kunskaper när studierna omsätts i praktisk handling. Du får inblick i vår koncern och vår verksamhet. Vi hoppas förstås att du också ger oss nya idéer och att vi får ett examensarbete som bidrar till vår utveckling. Vi får dessutom chansen att lära känna dig

Uppdragsbeskrivning
Litteraturstudie. Vad har gjorts tidigare inom det här området. Vilka samband har undersökt tidigare, vad är känt?
Undersökning av garantistatistik och test utfall.
Studie: Välja en eller ett par artiklar och följa dessa genom utveckling och vidare ut hos kund .
Sammanställa slutsatser och definiera fortsatt arbete inom området.

Antal studerande: 2
Startdatum för exjobbet: April 2012 eller senare
Beräknad tidsåtgång: 2 x 20v
Bakgrund: Studerande civilingenjör inom Maskinteknik, Data eller Teknisk-fysik gärna med koppling till kvalité och/eller programmering.

Kontaktpersoner och handledare:
Jakob Cederblad, RCIV, 08 553 52918

Ansökan skickas till:
Ansökan märkt ”FU12-16” skickas till [email protected]. Till ansökan bifogas CV, personligtbrev och betygsutdrag.

Sista ansökningsdag:
2012-04-10

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.