Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2012-04-02

Färdigställande och karakterisering av RF-mätrum

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund till examensarbetet:
Scanreco utvecklar produkter för radiostyrning. I samband med utvecklingen behöver vi göra olika mätningar på RF-prestanda. För detta har vi börjat med att bygga om ett skärmrum till ett RF-mätrum. I RF-mätrummet skall mätobjenktet placeras på ett rotationsbord så att mätningarna kan göras i olika riktningar. Även antennen skall kunna vridas för mätningar med olika polarisation.

För att fördigställa och driftsätta detta RF-mätrum behövs utveckling av algoritm för klibrering och mätning av testobjekt. Detta föreslår vi utförs som ett examensarbete.

Examensarbetets omfattning:

• Färdigställa elektronik för antennstyrning
• Montera utrustningen i RF-mätrummet
• Utveckla programvara i Labvew för styrning av rotationsbord för mätobjektet och antenn samt styrning av mätinstrument.
• Mätaupp och dokumentera RF-mätrummets karaktäristik.
• Utvecka algoritm för kalibrering av mätningar som utförs i RF-mätrummet. (När-/fjärrfält)
• Verifiera att utvecklad algoritm ger förväntat resultat.
• Utvärdera vad som kan mätas. (Utstrålat, påstrålat antenndiagram etc)


Examensarbetet utförs i Scanrecos lokaler i Årsta.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.