Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-09-15

Kunskaper i tyska för internationell marknadsanalys

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
För studenter som genomför sitt examensarbete i Hälsingland finns möjlighet till övernattning och resersättning i rimlig omfattning. För mer information kontakta högskolemäklare Anna Bäcklund.Tel: 0651-188 08,
070-262 83 00. E-post: [email protected]
---------------------------------------------------------------------

Företaget:
eC ErgoTronic AB utvecklar och tillverkar s.k. lägesställare för hantering av tunga arbetsobjekt i industrin. Lägesställaren kan rotera ett objektet i 3 dimensioner förmaximal åtkomst och rationell hantering vid manuell bearbetning, så som svetsning, slipning eller ytbehandling.

Uppdragsbeskrivning:
eC Ergo Tronic säljer idag sin produkt i ett par länder men vill nu satsa på en ökad försäljningen i utlandet och framför allt på den tyska marknaden. För att kunna göra det behöver man hitta fler återförsäljare i Tyskland som kan marknadsföra och distribuera produkten. Eftersom det är en produkt med många tekniska komponenter krävs det att återförsäljaren besitter en viss teknisk nivå för att kunna hjälpa slutkunden vid tekniska problem och reparationer.

Ert uppdrag består av att titta närmare på de återförsäljare som eC Ergo Tronic använder sig av idag för att få fram hur de jobbar och vad det är som avgör om de lyckas föra ut produkten på marknaden eller inte. Genom att undersöka hur de olika återförsäljarna jobbar skapas en ?Best Practice? som kan överföras för att effektivt bearbeta den tyska marknaden. Med den som grund kan sedan en marknadsanalys av den tyska marknaden göras för att få fram ett underlag över potentiella återförsäljare som uppfyller kravet på det tekniska kunnandet. Om tid finns kan resultatet även användas till för att utforma ett förslag till en fortsatt marknadsföringsstrategi.

Uppdraget kräver kunskaper i tyska. För mer information kontakta Mikael Haräng, 0651-76 60 41


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.