Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-12-19

Företagens Internetanvändning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Alla studenter är välkomna att söka de uppdrag som finns i Hälsingland. Möjlighet finns även till övernattning och resersättning i rimlig omfattning. För mer information kontakta högskolemäklare Anna Bäcklund.
Tel: 0651-188 08, 070-262 83 00. E-post: [email protected]
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bakgrund:

IT Rådgivarna har till uppgift att stötta små och medelstora företag kring deras användning av Internet. Företagen kan få rådgivning i hur de kan dra nytta av Internets möjligheter, som e-post, e-handel, e-fakturor, hemsidor, sökmotorer, m.m. IT Rådgivarna ordnar även seminarier och nätverk för att uppmärksamma ämnet ytterligare. Tanken bakom projektet är att höja medvetenheten och Internetanvändningen bland företagen i Gävleborg och Dalarna och som en följd av det bidra till att skapa tillväxt i de två regionerna. Projektet har pågått sedan 2003.

Uppdragsbeskrivning:

Arbetet med att informera och öka företagens e-användning har nu pågått ett par år i Gävleborg och IT Rådgivarna har haft kontakt med och stöttat en stor mängd företag i regionen. Nu skulle man vilja ta hjälp av någon/några studenter för att undersöka hur utvecklingen gått framåt i Gävleborg och vilka effekter det gett.

Genom att göra jämförande studier på en liknande region vill man få fram uppgifter om utvecklingen av Internetanvändningen bland företagare gått fortare i Gävleborg än i kontrollregionen. Frågeställningen för undersökningen kan röra områden som; hur man marknadsför sig på nätet i dag, om de nystartade företagen skaffar en hemsida och i så fall hur, om man har försäljning via Internet och hur vanligt det är att företagen använder e-fakturor, m.m. Undersökningen kan exempelvis göras via enkäter eller intervjuer med små och medelstora företag i de två regionerna men även genom insamlande av nationell information som finns kring företagens Internetanvändning och hur den utvecklingen har sett ut i landet. Idag finns mycket statistik över privatpersoners användning men bilden är inte lika tydlig över företagens användande.

För mer information kontakta gärna, Caroline Schmidt, projektledare för IT Rådgivarna på telefonnummer 0650-55 66 37.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.