Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-02-20

Minskad energikonsumtion

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Alla studenter är välkomna att söka de uppdrag som finns i Hälsingland. Möjlighet finns även till övernattning och resersättning i rimlig omfattning. För mer information kontakta högskolemäklare Anna Bäcklund.
Tel: 0651-188 08, 070-262 83 00. E-post: [email protected]
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Företaget:
Dahlgrens Bygg & Trä är en del av en koncern bestående av tre producerande företag med samma ägare som förädlar, tillverkar och säljer träprodukter till möbel- och inredningsindustrin. Företagen hanterar med sina olika områden hela processen från sågning och torkning av virket till att leverera färdiga komponenter, tillexempel köksluckor. Företaget har specialiserat sig på björk och använder främst det ljusa träslaget till sina produkter. Dalhgrens Bygg & Trä i Arbrå, strax utanför Bollnäs, är det företaget som hanterar sågning och torkning av virket och där jobbar ca 13 personer i dag.

Uppdragsbeskrivning:
Verksamheten är energikrävande med de 8 stora kammartorkarna som används för att få rätt fuktkvot på virket och ge materialet dess rätta karaktär. Pannan som används till torkarna eldas med flis och torkarna regleras utifrån ett styrsystem som korrigerar spjäll och shuntar för en optimal process. Sågverket med sin klinglinje drar också mycket energi. All elförbrukning finns registrerad och går att hämta ut från elleverantörer. Även styrsystemet registrerar all energi som används i samband med torkningen vilket gör att det finns ett bra underlag för att se var energiförbrukningen sker.

Dahlgren Bygg & Trä skulle vilja ta hjälp av några studenter som kartlägger och analyserar energiförbrukningen för att undersöka möjligheterna till en mer effektiv energianvändning. Uppdraget består av att titta på de olika processer och rutiner som finns i verksamheten för att se om de går att göra på ett annat sätt, vid andra tidpunkter eller trimma systemen ytterligare. Analysen innebär att ringa in ”energibovarna” och komma med åtgärdsförslag för att minska dem.

Resultatet kan ligga till grund för verksamhetens framtida policys kring energianvändningen. För mer information kontakta Bror-Inge Dahlgren, tfn 0278-405 40.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.