Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-02-26

Beräkning av koldioxidprofiler

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företag: Gleitmo Technik AB, Kungsbacka

Gleitmo Technik AB är ett fristående handelshus som sedan 1976 arbetar med import/export, marknadsföring och teknisk rådgivning avseende specialsmörjmedel, släppmedel, lim och tätningsmedel för främst verkstadsindustrin i Sverige och Norge. Vi representerar inom sin respektive nisch ledande producenter belägna främst i Tyskland, England och USA. Vi har vårt kontor och lager i Kungsbacka söder om Göteborg. Vår affärsidé är att genom tekniskt kunnande och hög kvalitet på alla plan i verksamheten etablera långsiktiga kundrelationer inom främst verkstadsindustrin och plastindustrin. Vi gör detta genom att utveckla oss inom följande områden: Anpassning, Kvalitet, Erfarenhet och Miljö.

Uppgift:

Gleitmo är miljöcertifierade sedan 1999 och är måna om att ligga i framkant på miljöområdet. Nu vill företaget profilera sig ytterligare genom att beräkna koldioxidutsläppen för sina olika produktgrupper. Examensarbetet innebär att kartlägga tillverkning och transport av Gleitmos produkter för att på så sätt ta fram en beräkningsmodell för koldioxidprofilen av respektive produkt/produktgrupp.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.