Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-02-26

Miljöutredning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Miljöutredning

Bransch: Logistik
Ort: Lysekil

Företag: Lysekils Hamn AB
Lysekils Hamn innefattar mottagning och utlämning av gods som exporteras eller importeras. Ca 70 % är export och består i huvudsak av papper, sågade trävaror, containers och styckegods. Importen består framförallt av pappersmassa, byggmaterial, stål, styckegods, kalk och talk. Basen för hamnen är Europasjöfart.

Uppgift:
Lysekils Hamn fick i december 2008 tillstånd enligt Miljöbalken att bedriva befintlig och utökad hamnverksamhet. Nu planerar hamnen att införa någon form av miljölednings-system för att få struktur på miljöarbetet. Examensarbetet innebär att genomföra en miljöutredning där miljöpåverkan från Lysekils Hamn kartläggs och de mest betydande miljöaspekterna fastslås.
Som student bör du ha goda kunskaper inom miljö och miljöledning, samt gärna ett intresse av världshandel, logistik och sjöfart.

Examensarbetet är aktuellt under hösten 2009.
För anmälan och mer information, vänligen kontakta Torunn på tel. 031-202 789 eller [email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.