Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-03-24

Livscykelanalys av däck

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bransch: Avfall och återvinning
Ort: Göteborg

Företag: Scandinavian Enviro Systems AB
Scandinavian Enviro Systems har sedan 1998 byggt upp sin verksamhet kring en patenterad teknik för att återvinna utslitna däck. Företagsidén är att producera och sälja de högkvalitativa produkter som framställs vid däckåtervinningen. Intresset för konceptet har varit stort runt om i världen och den första återvinningsanläggningen öppnade i Göteborg september 2008.

Bakgrund:
Varje år ackumuleras ca 11 miljoner ton använda bildäck i världen, något som kan ses som ett av våra största avfallsproblem. Däck är svåra att återvinna och större delen av de utslitna däcken förbränns alternativt används sönderklippta eller hela till vägbankar, bullervallar, sprängmattor och krockskydd. En del sönderdelas till pulver eller granulat och används som vägbeläggning, markplattor, fötter till trafikskyltar eller isoleringsmaterial. Inget av dessa användningsområden är dock särskilt hållbara i jämförelse med om man hade kunnat återvinna däckens beståndsdelar och använda dem till nya produkter.
Fram tills nyligen har processen för att återvinna däck varit komplicerad och gett stora variationer i kvalité, vilket gjort den olönsam. Men nu har Scandinavian Enviro Systems arbetat fram en patenterad CFC-teknik (Carbonize by Forzed Convection) som möjliggör en snabb, effektiv och miljövänlig återvinning av däck. Jämfört med tidigare återvinningprocesser är CFC-tekniken ekonomiskt fördelaktig, säker, effektiv samt levererar produkter med hög och jämn kvalité. Dessutom har den mycket liten miljöpåverkan.

Uppgift:
Scandinavian Enviro Systems vill ta reda på mer exakt hur miljövänlig deras återvinningsteknik är i jämförelse med andra alternativ för att ta hand om uttjänta däck. Examensarbetet innebär således att genomföra en livscykelanalys för att utreda skillnader i exempelvis energiförbrukning och koldioxidutsläpp för ett däck som återvinns respektive inte återvinns med CFC-teknik.

Som student bör du ha teknisk bakgrund och goda kunskaper i livscykelanalys. Det är en fördel om examensarbetet omfattar 20 veckor och utförs av minst två studenter.

Examensarbetet är aktuellt under hösten 2009.

För anmälan och mer information, vänligen kontakta Torunn på tel. 031-202 789 eller [email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.