Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-04-14

Samhällsekonomiska följder av utökad biogasframställning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bransch: Kommun/myndighet
Ort: Skövde

Företag: Skaraborgs kommunalförbund
Skarborgs kommunalförbund verkar för att samordna arbetet med utvecklingsfrågor i 15 medlemskommuner. Förbundet skall tillvarata medlemskommunernas intressen med målet att stärka Skaraborg, verka för effektivt resursutnyttjande och samordna insatser inom tillväxt- och utvecklingsfrågor samt verksamhetsstöd och intressebevakning. Ett av förbundets arbetsområden är affärsdriven miljöutveckling och målet för detta arbete är att genom satsningar på de gröna näringarna och omställningen av energisystemet skapa nya jobb och ökad konkurrenskraft i Skaraborg. Primärt fokus är utveckling av biogas inom lantbruk och kommun, med målet att producera fordonsbränsle, samt utbyggnad av vindkraft.

Uppgift:
Att undersöka vilka samhällsekonomiska följder som kommer av en utökad satsning på biogasanläggningar i Skaraborg. Ett lämpligt område att fokusera på är området Mariestad, Töreboda och Gullspång. Utredningen bör utgå från den grundläggande informationen kring tillgången på utgångsmaterial/substrat som redan finns och fokusera på de ekonomiska följderna för samhället vid en utbyggnad av biogasanläggningar för att tillvarata energiinnehållet detta substrat. Examensarbetet skall också innefatta en analys kring de eventuella utökade arbetstillfällen som kommer av utbyggnaden, det vill säga i närliggande branscher, som etablering av biogasanläggningar kan innebära.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.