Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-05-05

Hur sprider sig Gråsparvar i en isolerad fransk dalgång?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Genetisk diversitet är en viktig faktor för att bibehålla livskraftiga populationer av en art. En av huvudfaktorerna som bidrar till att uppehålla en hög genetisk diversitet är spridning av individer mellan olika populationer. Vi har sedan 3 år tillbaks samlat in 1000 gråsparvsprover (Passer domesticus) från en isolerad dalgång i södra Frankrike där sparvarna förekommer på ca 40 bondgårdar och byar. Antalet sparvar varierar mellan de olika ställena, från några få till över 500. Det finns också en stor variation i hur nära de olika ställen ligger ifrån varandra

Projektet syftar till att använda de insamlade proverna för att undersöka vad som påverkar spridningsmöjligheterna och därmed den genetiska strukturen. Analyserna kommer att göras med mikrosatelliter. Under projektets gång kommer du att få lära dig molekylära metoder som innefattar PCR och fragmentanalys samt dataanalys. Projektet kan starta när som helst. Hör gärna av dig om du har frågor och funderingar.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.