Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-05-26

Kartläggning av miljökonsultmarknaden samt en konkurrensanalys av aktörerna på denna.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bransch: Miljökonsult
Ort: Göteborg

Företag: Ekosofia
Ekosofia AB är ett kunskapsföretag som verkar för hållbar utveckling. Ekosofia vänder sig till företag och organisationer, både stora och små; oavsett bransch, verksamhetsområde och geografisk hemvist. Genom att öka medvetandet om miljöfrågan hos ledning och medarbetare hjälper Ekosofia till att implementera och säkerställa ett trovärdigt och framgångsrikt miljöarbete samt att bidra till att nå företagets eller organisationens mål. Som konsulter, projektledare, samtalspartner och kvalificerade rådgivare arbetar Ekosofia med intern och extern miljökommunikation i alla former. Hemsida: www.ekosofia.se

Uppgift:
Examensarbetet innefattar följande:
• En kartläggning av miljökonsultmarknaden samt av företagen som verkar i miljökonsultbranschen; inom miljöledning, miljöutbildning och miljökommunikation samt strategisk rådgivning.
• En identifiering av Ekosofias viktigaste konkurrenter.
• En analys av dessa företags styrkor och svagheter samt konkurrensfaktorer som kompetens, erfarenhet, kunder/kundprofil, tjänster, pris, antal anställda, omsättning och lönsamhet.
• Förslag på strategier som Ekosofia kan tillämpa för att stärka sin position på marknaden.

Examensarbetet är lämpligt för dig som ska skriva uppsats med inriktning mot marknadsföring under hösten 2009.

För anmälan och mer information, vänligen kontakta Torunn på tel. 031-202 789 eller [email protected].


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.