Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-05-26

Val av assistanssamordnare

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Alla studenter är välkomna att söka de uppdrag som finns i Hälsingland. Möjlighet finns även till övernattning och resersättning i rimlig omfattning. För mer information kontakta högskolemäklare Anna Bäcklund.
Tel: 0651-188 08, 070-262 83 00. E-post: [email protected]
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Företaget:
A-assistans har sitt huvudkontor i Hudiksvall men är verksamma över flera delar av landet och har ca 400 personliga assistenter knutna till sin verksamhet. Verksamheten bygger på Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade, LSS. A-assistans hjälper till med administrationen och förmedlingen av assistenter till de funktionshindrade som är berättigade stöd i sin vardag.

Via A-assistans kan den ersättningsberättigade delta i rekryteringen av assistenter och även välja när och hur assistansen ska ske och blir på så sätt arbetsledare för sina assistenter, samtidigt som A-assistans har det fulla arbetsgivaransvaret och tar hand om den administrativa delen.

Uppdragsbeskrivning:
Den som är berättigad assistans enligt LSS väljer själv, eller med hjälp av sin företrädare, vilken assistanssamordnare man vill ha, vem som ska vara assistent och när, var och hur den assistansen ska ges.

A-assistans skulle vilja att några studenter tog sig an uppdraget att ta reda på vad det är som styr valet av assistanssamordnare. Vilka krav ställs på assistanssamordnaren och varför föll valet på A-assistans?

Som grund till undersökningen behöver ett genomtänkt underlag tas fram i form av ett frågeformulär som ringar in och ger svar på frågeställningen och som säkerställer resultatet genom hög validitet och reliabilitet. Utifrån A-assistans register väljs sedan ett antal respondenter ut och djupintervjuer genomför med personer som är berättigade till assistans för att få in deras åsikter. Självklart måste hänsyn tas till att skydda respondenternas anonymitet i undersökningen.

Undersökningen ska ge en bild av vad som styr valet av assistanssamordnare och kunna ge ett statistiskt underlag. Eventuellt kan undersökningen även innehålla jämförelser med tidigare forskning och undersökningar kring ämnet, eller att undersökningen vänder en del av fokus mot att undersöka skillnaderna mellan privata och offentliga aktörer.

A-assistans står för eventuella utgifter i samband med uppdraget och möjlighet till att låna kontor finns. För mer information kontakta Daniel Wahlberg, tfn 0650-54 15 57.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.