Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-05-26

Socioekonomiskt bokslut

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Alla studenter är välkomna att söka de uppdrag som finns i Hälsingland. Möjlighet finns även till övernattning och resersättning i rimlig omfattning. För mer information kontakta högskolemäklare Anna Bäcklund.
Tel: 0651-188 08, 070-262 83 00. E-post: [email protected]
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Företaget:
A-assistans har sitt huvudkontor i Hudiksvall men är verksamma över flera delar av landet och har ca 400 personliga assistenter knutna till sin verksamhet. Verksamheten bygger på Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade, LSS. A-assistans hjälper till med administrationen och förmedlingen av assistenter till de funktionshindrade som är berättigade stöd i sin vardag.

Via A-assistans kan den ersättningsberättigade delta i rekryteringen av assistenter och även välja när och hur assistansen ska ske och blir på så sätt arbetsledare för sina assistenter, samtidigt som A-assistans har det fulla arbetsgivaransvaret och tar hand om den administrativa delen.

Uppdragsbeskrivning:
A-assistans verksamhet fyller många viktiga samhällsfunktioner och det är inte alltid en helt rättvis bild över verksamhetens effekter som ges via de vanliga måtten, som tillexempel bokslut och årsredovisningar. Därför skulle A-assistans vilja att några studenter tittade på verksamheten utifrån ett nytt perspektiv, nämligen genom ett socioekonomiskt bokslut.

Ett socioekonomiskt bokslut innebär att alla ekonomiska effekter som företagets verksamhet innebär för samhället, myndigheter och individer räknas med. Det innebär att samhällsnyttan av företagets verksamhet värderas i ekonomiska termer. Ett företags bokslut kan tillexempel visa på ett underskott fast de samhällsekonomiska effekterna visar på en vinst just tackvare företagets verksamhet.

Uppdraget innebär att utifrån olika teorier och modeller över socioekonomiskt bokslut hitta ett passande arbetssätt, för att sedan genomföra ett sådant bokslut över A-assistans verksamhet. Stor del av ett socioekonomiskt bokslut består av att kartlägga de insatser, både privata och offentliga, som görs kring verksamhetens målgrupp. Detta för att ge en bild av händelser och kostnader som finns kring målgruppen och för att påvisa vilka effekter företagets verksamhet har för andra aktörers intäkter och kostnader. På så sätt synliggörs de effekter som företagets verksamhet ger och som inte framkommer i ett mer traditionellt ekonomiskt bokslut.

Andra delar av kartläggningen kan bestå av att göra intervjuer med A-assistans kunder för att skapa en bild över de aktörer och samhällsinsatser som existerar kring en funktionshindrad person. Ytterligare underlag för kartläggningen kan vara genom intervjuer med myndigheter och organisationer som är involverade i den ersättningsberättigade personen för att skapa en så kallad konsumtions-kedja.

A-assistans står för eventuella utgifter i samband med uppdraget och möjlighet till att låna kontor finns. För mer information kontakta Daniel Wahlberg, tfn 0650-54 15 57.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.