Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-06-09

Hur har vi råd att inte prioritera stressförebyggande åtgärder?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
SLOWdown är ett företag som utvecklar människors välbefinnande. Vi arbetar med SLOW, den internationella trenden för tempo giusto - rätt hastighet och erbjuder bland annat kurser som handlar om stressförebyggande åtgärder. I dagsläget är de flesta kunder privatpersoner.

Jag tror att det finns en stor marknad och många företag som skulle vinna mycket - både företagsekonomiskt och samhällsekonomiskt - av att arbeta med stressförebyggande åtgärder.

Därför är jag intresserad av en kartläggning/undersökning om hur företag och organisationer arbetar med stressförebyggande åtgärder. Prioriteras dessa frågor? Om inte, har man råd att inte prioritera detta? Hur tänker man, även ekonomiskt, när man inte prioriterar? Förslagsvis kan undersökningen göras i form av kvalitativa intervjuer med personalchefer på ett antal företag.

Uppsatsförslaget skulle passa bra för en eller flera studenter som är intresserad av hälsofrågor ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, framförallt i förebyggande syfte, exempelvis en beteendevetare eller personalvetare. Välkommen att kontakta mig för mer information!


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.