Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-06-10

Konflikter mellan cyklister och cyklister samt cyklister och gående

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Älvstranden Utveckling AB har av Göteborgs stad fått uppgiften att leda och driva arbetet med utvecklingen av Norra och Södra Älvstranden samt Gullbergsvass och Backaplan. Arbetet bedrivs i dotterbolagen Norra Älvstranden Utveckling AB respektive Södra Älvstranden Utveckling AB. Visionen om Den goda staden utgör grunden i arbetet. En stad som är rik och levande för alla människor.

På vissa platser uppstår ibland konflikter mellan olika trafikanter. Anledningen till konflikterna kan exempelvis vara att olika trafikanter färdas med olika hastighet eller att de behöver korsa varandras vägar. Extra tydligt är detta på Södra Älvstranden – Skeppsbron och Masthuggskajen – där det finns ett större stråk för cyklister i öst-västlig riktning där man gärna cyklar snabbt samtidigt som det finns korsande punkter vid exempelvis Älvsnabbenbryggorna. Detta stråk använd också av de cyklister som inte har som högsta prioritet att ta sig fram snabbt.

Det här projektet syftar till att dels undersöka konflikter mellan cyklister som vill cykla snabbt och cyklister som vill ta det lite lugnare, dels undersöka konflikter mellan cyklister i allmänhet och gående. Finns det en konflikt mellan dessa parter eller är det bara en upplevelse? Var uppstår konflikterna och hur kan man genom planering undvika dem?

Projektet bör inledas på ett generellt plan med en övergripande litteraturundersökning för att fastställa om det finns forskning på detta område och vad i så fall den forskningen säger. En fallstudie som fokuserar på Södra Älvstranden – Skeppsbron och Masthuggskajen - ska göras som bland annat innefattar en enkätundersökning bland de trafikanter som vanligtvis använder den sträckan. Genom en inventering ska studenterna kartlägga om prioriterade cykelvägar kan utformas för att tillgodose alla cyklisters behov. Finns det platser där man använder sig av dubbelfiliga cykelvägar? Gröna vågen för cyklister? Svängfiler? Kan i så fall något av alternativen eller en kombination av dessa vara en bra lösning för Södra Älvstranden? Vad finns det för andra lösningar som kan vara applicerbara på Södra Älvstranden och som minska konflikterna mellan de olika trafikanterna?

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.