Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-06-16

Ny belysningsteknik för växthus

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Göteborgs botaniska trädgård är med sina 175 hektar en av Europas största i sitt slag. Den odlade delen upptar ungefär 25 hektar och rymmer cirka 16 000 arter och kulturformer. Trädgården driver också ett par växthus där man bland annat kan hitta kaktusar, suckulenter, köttätande växter samt Sveriges största samling av tropiska orkidéer. I direkt anslutning till trädgården ligger Änggårdsbergens naturreservat.

I Göteborgs botaniska trädgård finns ca 15 växthus. De flesta är igång året runt medan något enstaka bara drivs under våren. Alla växthus är inte till för allmänheten utan ett par används för att driva fram växter som vid ett senare tillfälle ska sättas ut i parken.

För att de olika växtsamlingarna ska kunna växa i växthusen krävs speciella växtlampor. I dagsläget finns totalt ca 130 st 400 W lampor som är tända olika många timmar. Detta är ett resultat dels av att olika växter behöver olika mycket ljus, dels av de naturliga variationerna i antal soltimmar under året. Växtlamporna drar väldigt mycket energi och då Göteborgs botaniska trädgård har ett önskemål om att minska sin energiförbrukning är en översyn av belysningen i växthusen en väldigt viktig del.

Uppgiften är att göra en inventering av den växtbelysning som finns idag samt kartlägga hur många timmar per år som belysningen är tänd i respektive växthus. Därefter ska studenten/studenterna genom litteraturstudier, informationssökning och studier över hur man gör i andra länder ta fram förslag på alternativ belysningsteknik som är bättre ur miljösynpunkt än den som är på plats idag. En kostnadskalkyl ska också göras över investeringskostnader och driftskostnader.

Frågor som bör besvaras inom ramen för examensarbetet är:
- Finns det andra belysningsalternativ som är bättre ur miljösynpunkt än dem vi har idag?
- Vad skulle investeringskostnaderna bli om all belysningsarmatur skulle bytas ut?
- Vad skulle driftskostnaderna bli med det nya alternativet?
- Om man investerar i ny belysningsarmatur, kan den flyttas om man i framtiden skulle bygga nya växthus?
- På vilken höjd över växterna ska belysningen monteras för att växterna ska få samma ljusstyrka som de får med nuvarande belysning?
- Idag alstras en hel del värme från växtlamporna, vad händer om man byter till en ny teknik? Måste man värma växthusen ytterligare då?
- En viss bevattning sker inne i växthusen, klarar den föreslagna belysningen det?  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.