Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-06-18

Miljökonsekvenser av flytbryggor

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bransch: Tillverkning och anläggning
Ort: Göteborg

Företag: SF Marina
SF Marina tillverkar flytande pontoner och bygger flytande båthamnar. Företaget är en komplett leverantör som ritar hamnar, installerar bryggor, Y-bommar m.m. och utför löpande underhåll. SF Marina Gruppen har representanter i ca 30 länder och är en av de globalt stora aktörerna. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Uppgift:
SF Marina arbetar i en känslig marin miljö och vill veta hur man ur miljösynpunkt bäst designar hamnar. Som ett led i att öka dessa kunskaper vill SF Marina därför ha hjälp med att utreda miljökonsekvenserna av flytande bryggor. Ur biologiskt och miljömässigt perspektiv har flytbryggor troligen både positiv och negativ påverkan på omgivande växt- och djurliv, men detta är något som SF Marina vill undersöka närmare. Examensarbetet innefattar både en kartläggning av tidigare forskning på området samt provtagning och inventering vid en eller flera befintliga bryggor på västkusten. Inom den givna frågeställningen finns utrymme för studenten att i samråd med SF Marina avgränsa examensarbetet efter intresse och studieinriktning.

Examensarbetet är aktuellt under hösten 2009. Kunskaper inom marinbiologi och miljövetenskap är önskvärt.

För anmälan och mer information, vänligen kontakta Torunn på tel. 031-202 789 eller [email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.