Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-06-22

Lean och layout

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Alla studenter är välkomna att söka de uppdrag som finns i Hälsingland. Möjlighet finns även till övernattning och resersättning i rimlig omfattning. För mer information kontakta högskolemäklare Anna Bäcklund. Tel: 0651-188 08, 070-262 83 00. E-post: [email protected]
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Företaget:

Ljusdals Rörteknik ingår i industrikoncernen Mekanotjänst som specialiserat sig på mekanisk tillverkning och har kunder inom telekom, elektronik/instrument, medicinteknik och verkstadsindustrin. Fokus för Ljusdals Rörteknik är att bocka, svetsa och löda allt i rör, främst till kunder inom tillverkningsindustrin. Arbetena utförs med hög kvalitet och utifrån speciella krav på tryckhållfasthet och renhet.

Uppdragsbeskrivning:

För alla tillverkande företag är det viktigt att ha en effektiv och funktionell produktionsprocess. Som ett utav ett fåtal utvalda företag deltar Mekanotjänst, och där med även Ljusdals Rörteknik, i Produktionslyftet som är en nationell satsning kring att införa Lean-filosofin i svenska företag för att ytterligare stärka konkurrenskraften. Som en del i det påbörjade arbetet att implementera Lean tankarna skulle Ljusdals Rörteknik vilja ta in en student som analyserade värdeflöden och den fysiska layouten vid tillverkningen. Ljusdals Rörteknik vill förbättra layouten i sina lokaler för att optimera flödet vid de olika momenten och för att skapa bra lösningar för placering av inkommande och utgående produkter och material. Idag är inte placering och utformning av olika stationer och funktionen där emellan den mest optimala i alla lägen.

Examensuppdraget innebär att hitta mer strukturerade flöden och en bättre layout som spar tid och skapar effektivitet. Genom att kartlägga flödet i lokalerna i dag ska ni synliggöra förbättringsområden och därifrån ta fram förslag på vilka förändringar som skulle kunna göras och hur de praktisk kan genomföras. Fokus för arbetet ligger på att arbeta fram förslag på förbättringar, handfasta tips på olika lösningar och hur vägen för att nå dem skulle kunna se ut. Eventuellt kan avgränsningar göras till enbart vissa processer i tillverkningen.

För mer information kontakta platschef Ulf Hansson, tfn 0651-760 784.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.