Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-06-29

Miljö- och Naturvårdsplan

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bransch: Golf
Ort: Falköping

Företag: Falköpings Golfklubb
Falköpings golfklubb har 1200 medlemmar och ligger en knapp mil norr om Falköping. Banan har 27 hål (18+9) och de senaste nio hålen stod klara för spel så sent som 2006. Golfbanan ligger på mark där det tidigare bedrivits både jordbruksverksamhet och kalkstensbrytning. I anslutning till klubbhuset finns både en golfshop och en restaurang.
En miljö och naturvårdsplan för de första 18 hålen togs fram 2001 men i dagsläget är de sista 9 hålen inte inkluderade i denna plan. I naturvårdsplanen pekas områden ut som är av särskilt intresse att bevaras och utvecklas. Bland annat rinner en bäck genom hela banan som kontinuerligt provtas för att kontrollera att vattenkvaliteten inte påverkas av golfbanan. Klubben har i dagsläget ett miljödiplom från svenska golfförbundet och man funderar också på att i framtiden eventuellt certifiera sig enligt GEO, som är ett system utvecklat speciellt för golfbanor.

Uppgift:
Den miljö- och naturvårdsplan som togs fram 2001 är i behov av en uppdatering. Dels för att inkludera även de nio sista hålen men också för att det hänt mycket inom miljöområdet sedan 2001. Uppgiften är att ta fram en ny naturvårdsplan för de sista 9 hålen samt att uppdatera den gamla för de 18 första. Inför framtagandet av en ny plan bör området inventeras med avseende på intressanta objekt av naturvårdsintresse. Det är en fördel om du som student har någon anknytning till Skaraborg eftersom uppgiften kräver att du är på plats för inventeringar och liknande.

Det finns möjlighet att avgränsa arbetet till att gälla enbart miljöplan alternativt naturvårdsplan och de slutgiltiga avgränsningarna sätts i samråd med studenten, klubben, högskolan och Miljöbrons representant.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.