Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-07-03

Hur kan vi utveckla det pedagogiska upplägget vid Fastighetsakademin?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Fastighetsakademin är en skola som skapats på initiativ av fastighetsbranschen för att dess företag ska få möjlighet att rekrytera kvalificerad personal samt för att kompetensutveckla befintliga medarbetare.

Vi har cirka 150 elever som studerar olika kurser från 1,5 till 2,5 år. Ämnesområdena är praktiska med många konkreta moment ( ellära, lokalvård mm) till ämnesområden med mycket teoretiskt innehåll på en mer abstrakt nivå ( företagsekonomi, marknadsföring, fastighetsekonomi/det svåraste ämnet, miljövetenskap mm). En strävan kan ju vara att göra det abstrakta tydligt och praktiskt förståeligt eftersom detta är en KY skola.

Vi söker nu kontakt med lärarstudenter som är intresserade av att hjälpa oss att ta reda på hur vi kan utveckla pedagogiken och upplägget av undervisningen vid Fastighetsakademin. Frågor vi ställer oss är bland
andra:

Från föreläsning utan hjälp till individuell anpassning, som metod i vuxenundervisning på KY skola. Möjligheter och upplägg?

Att göra ett case i ett ämne på en KY skola. Vad skall caset innehålla?

1, 2, 4 eller 8 timmars lektion i ett ämne under samma dag.
Möjligheter, upplägg, fördelar och nackdelar?

Uppsatsförslaget utformas i samråd med studenterna.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.