Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-07-15

Naturvårdsinventeringar med insektsferomoner: Feromonövervakning av Biodiversitet

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Insektsferomoner (sexuella lockdofter) har främst använts för att övervaka och bekämpa skadeinsekter. Vi är först med att utnyttja deras legendariska attraktionskraft för att studera sällsynta och hotade insekter som annars vore mycket svåra att övervaka. Vi studerar populations- och spridningsdynamik hos olika arter på områdes- och landskapsnivå inom dagens fragmenterade landskap; bland annat läderbaggen Osmoderma eremita, röda mulmknäpparen Elater ferrugineus, samt flera olika arter äkta malar (familjen Tineidae) knutna till död ved. En del av vår verksamhet sker i samarbete med olika länsstyrelser inom åtgärdsprogram för hotade arter.

Dessutom identifierar vi feromoner för många flera arter insekter; det finns ett nästan outtömligt behov av feromoner för hundratals olika hotade arter.

Parallellt med studier av dofter som vägleder insekter i sökandet efter sexualpartners och habitat använder vi också genetiska markörer, som mikrosatellit-DNA eller AFLP, för att studera graden av isolering mellan spridda populationer. Genom att studera olika modellsystem kan vi visa graden av genetisk isolering över olika tidsskalor, när landskapet blir alltmer fragmenterat.

Referenser:
Svensson GP, Larsson MC, Hedin J. 2005. Feromoner i naturvårdens tjänst: inventering av sällsynta vedlevande skalbaggar med hjälp av dofter. Entomologisk Tidskrift 126(3):109-116.

Larsson MC, Svensson GP, Ryrholm N. 2009. Insektsferomoner i naturvårdens tjänst. Fauna och Flora 104(2):12-19.

Larsson MC, Svensson GP. 2009. Pheromone monitoring of rare and threatened insects: exploiting a pheromone-kairomone system to estimate prey and predator abundance. Conservation Biology:in press.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.