Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-07-23

Examensarbete i ämnet bioenergimarknader

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Nya leverantörsländers påverkan på den europeiska bioenergimarknaden

Höga oljepriser och ökande miljömedvetenhet har gjort att efterfrågan på bioenergi har ökat kraftigt på senare år. Detta gäller inte minst i Sverige, som är ett av världens ledande länder på bioenergiområdet. I och med att tillväxten skett så snabbt så finns det fortfarande en hel del luckor vad gäller kunskapen om bioenergibranschen, särskilt rörande ekonomiska frågor som prisbildning och prisutveckling. Det sameuropiska projektet EUBIONET III - Solutions for biomass fuel market barriers and raw material availability arbetar med att finna lösningar på de problem som ännu utgör hinder för en ökad handel med biobränslen i Europa. Inom ramen för projektet utlyses ett examensarbete vid Institutionen för Energi och Teknik, SLU Uppsala.

Lämplig bakgrund för arbetet är att vara student på senare delen av Civilingenjörsprogrammet Energisystem samt ha ett intresse för ekonomi. Meriterande är att ha läst kurser i nationalekonomi och/eller företagsekonomi.

Användningen av bioenergi i Västeuropa ökar kraftigt varje år och risken för en ansträngd utbudssituation är överhängande, vilket kan märkas på de senaste årens turbulenta prisutveckling på exempelvis pellets. I skogrika länder som Kanada och Ryssland finns emellertid stora potentiella resurser för produktion av bioenergi. Om större mängder bioenergi från dessa länder i hög grad börjar komma in på den europeiska marknaden kan detta förväntas ha en betydande påverkan på de europeiska bioenergimarknaderna, både vad gäller kvalitet och prisbild.

Arbetet föreslås bestå av följande delar:

• Litteraturstudier för bakgrundskunskap kring internationell handel i allmänhet och internationell bioenergihandel i synnerhet
• Empirisk undersökning via djupintervjuer och/eller enkätundersökning med branschaktörer

En ersättning på 20 000 kronor kommer att utbetalas när arbetet är slutfört.

Arbetet bör utföras hösten 2009 (kan i viss mån diskuteras)

Kontakt:
Bengt Hillring, Institutionen för Energi och Teknik, SLU
[email protected] 018-673548
Olle Olsson, Institutionen för Energi och Teknik, SLU
[email protected], 018-673809  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.