Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-08-03

Samband mellan etablerandet av samordningsförbund och ökad partsamverkan

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Välfärdsarbetet har ett problem: det traditionella samspelet mellan socialtjänst, arbetsförmedling, hälso- och sjukvård och försäkringskassa räcker inte alltid till. Och på grund av det kommer personer i behov av samordnade insatser i kläm. Människor som inte riktigt passar in i den vanliga och förväntade mallen.

Den 1 januari 2004 infördes en lagstiftning om Finansiell samordning (lag 2003:1210) inom rehabiliteringsområdet. Den nya lagstiftningen omfattar fyra parter: försäkringskassa, arbetsförmedling, kommun och region/landsting. Motivet till att införa denna lagstiftning var att ge lokala aktörer bättre möjligheter att prioritera gemensamma insatser. Syftet är att hindra att människor i behov av samordnade insatser hamnar i en gråzon och rundgång mellan olika aktörer samt i långvarig offentlig försörjning.

Genom finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (samordningsförbund) öppnas möjligheten till samordnade rehabiliteringsinsatser både politiskt, verksamhetsmässigt och finansiellt. Samordningsförbundets styrelse ska stödja samarbetet mellan de samverkande parterna. Den kan initiera och stödja olika aktiviteter, men ska inte besluta om förmåner och rättigheter för enskilda eller på annat sätt bedriva myndighetsutövning. De kan prioritera resurser för olika behovsgrupper samt ange riktlinjer för samarbete.

Som en del i arbetet med att utveckla samverkan mellan parterna, som i förlängningen kan leda till att öka individers förmåga att förvärvsarbete, önskar förbundet få hjälp med att utvärdera:

Har samordningsförbund bidragit till att utveckla och fördjupa samverkan mellan parterna och i så fall på vilket sätt?

Möjligheter finns här att jämföra samverkan i kommunerna Tranemo och Ulricehamn (Samordningsförbundet Tranemo och Ulricehamn) med kommuner som inte ingår i ett samordningsförbund (t.ex. Alingsås, Vårgårda, Herrljunga).


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.