Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-08-11

Programmering av adaptiv solföljning till unik koncentrerande solfångare

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ett spännande examensarbete som kombinerar programmering i C med djupdykning i solföljningsalgoritmer och arbete med solenergiinstallationer.

BAKGRUND
Absolicon Solar Concentrator AB arbetar tillsammans med det nystartade Lumicum-laboratoriet i Härnösand med att utveckla ett unikt koncept som generar både el och värme från solen. Produkten AbsoliconX10 fokuserar solstrålningen med ett paraboliskt tråg på smala, högeffektiva solceller som vattenkyls. Läs om oss på www.absolicon.com och www.lumicum.com.

Solenergibranschen är i snabb tillväxt, och solceller för att generera elström som matas in på elnätet omsätter miljardbelopp med Tyskland och Spanien som de största marknaderna.

2008 blev Absolicon – tillsammans med tio andra svenska företag – tilldelat utmärkelsen ”Climate Solver” av WWF för vår potential att lösa världens energiförsörjning. Vi tror att AbsoliconX10 kan komma att revolutionera solenergibranschen med kombinerad produktion av el och värme, så kallad PV/Thermal. Vi deltar även aktivt i internationella forskningsprojekt, mässor och konferenser. Läs mer på www.pvt.org .
Absolicon arbetar aktivt med examensprojekt som arbetsform och flera av våra tidigare studenter har fortsatt att arbeta hos oss medans andra gått vidare till forskning eller annat arbeta. Vi söker en initiativrik och ambitiös student, ett viktigt krav är att du som student skall vara beredd på att bo i Härnösand under någon månad (vi tillhandahåller självklart boende). Vi har nämligen funnit att de arbeten som utförs på plats med nära kontakt mellan student och företag blir bättre för både oss och studenterna. Arbetet kommer att resultera i goda kunskaper om mekanismerna i solenergisystem med solceller och solvärme i kombination, kunskaper som få i Sverige idag besitter.

PROBLEMSTÄLLNING
Solfångaren – AbsoliconX10 – följer solen med hjälp av elektriska linjära ställdon. En tio meter lång X10’a styrs av tre parallellgående ställdon. Hjärnan i solföljningen är en Linuxbaserad indsutri-PC. Programspråket är C och programvaran beräknar solens position utifrån geografisk position och tid på dygnet. Kommunikationen mellan PC och ställdon sker via en RS485 slinga som kan innehålla upp till 100 slavar.
För att maximera produktionen så vill vi införa en maxpunktsföljning i trackingalgoritmen. Det innebär att solfångaren hela tiden söker efter positionen där elproduktionen blir som störst. Feedback fås från en energimätare kopplad till elproduktionen. Systemet skall bli självlärande så att det hela tiden blir bättre på att förutse optimal position.
• Studentens uppgift blir att tillsammans med Absolicon utforma och programmera en självlärande maxpunktsföljning för det solföljande systemet AbsoliconX10.

PROJEKTETS UTFORMNING
MÅLSÄTTNING
Efter projektets avslutande så vill vi ha en förbättrad programvara som ger en ökad energiproduktion från både befintliga och framtida installationer.

ÖNSKADE KVALIFIKATIONER
Till detta projekt söker vi en student som läser sista året på något av de datavetenskapliga civilingenjörsprogrammen. Studenten skall:
• Bo och arbeta i Härnösand under hela arbetet.
• Vara en duktig programmerare och ha goda kunskaper i C och vana vid att använda Linux/Ubuntu.
• Ambitiös, noggrann och självständig.

Välkommen till vårt team!  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.