Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-08-20

Yrkesguide - en väg till arbete!

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Röda Korset är en internationell organisation som är politiskt och religiöst obunden. Vi vill genom detta projekt komma i kontakt med invandrade personer med uppehållstillstånd, som har en utbildning från hemlandet men som nu är arbetslösa. Röda Korset i Örebro har tillsammans med Örebro kommun startat ett samarbete som heter ”Yrkesguide”. Verksamheten genomförs som ett pilotprojekt under 2009.

Vi har under våren 2009 fått hjälp av universitetsstudenter från Karlstad att göra en nulägesanalys av de flesta som är deltagare. Vi ville exempelvis veta hur de mår, hur många arbeten de sökt, vilket bemötande de fått och vilka konsekvenser arbetslösheten fått.

Röda Korset i Örebro har som målsättning att arbetet ska fortsätta även i framtiden. Därför är vi intresserade av att hitta studenter som kan följa projektet under slutet av pilotprojektåret, så att vi kan visa på de resultat som åstadkommits.

Därför söker vi någon/några studenter som vill göra ett uppföljande arbete i form av intervjuer med yrkesguiderna: Hur ser de på sitt uppdrag? Vilka positiva effekter har uppdraget fått? Har deras erfarenheter med deltagaren berikat deras arbete, hur?

Om intresse finns, så önskar vi även få hjälp med att intervjua alla de deltagare som fått guider om hur de upplevt projektet och hur det påverkat dem.

Kort om syftet med projektet:
För att komma in på den svenska arbetsmarknaden behöver de flesta av oss någon som kan prata gott om oss och rekommendera oss. Den som flyttat till ett nytt land, saknar ofta sådana kontakter. Vårt projekt kan inte erbjuda praktik eller ett arbete, men vi vill hjälpa deltagarna att få ett nätverk som kan leda till ett arbete. Vi sammanför människor som kommer från andra länder, som har en utbildning, som fått uppehållstillstånd och bor i Örebro kommun, med en svensk person som har samma utbildning.

Vill du vara med och intervjua och skriva en C eller D-uppsats om projektet?

Kontakta projektledare Lotta Johansson för mer information.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.