Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-08-20

Miljöutredning vid Göteborgs Garnison

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bransch: Försvarsmakten
Ort: Västra Frölunda

Företag: Försvarsmedicincentrum
FörmedC:s uppgift är att säkerställa en väl fungerande hälso- och sjukvård i Försvarsmakten i fredstid, vid internationella insatser, i händelse av kris och katastrof samt under väpnad konflikt. Detta ställer krav på kompetens och förmåga att genomföra verksamhet inom alla områden av försvarsmedicin, såsom:
• Funktionsutveckling
• Materielutveckling
• Försörjning med kvalificerade sjukvårdsförnödenheter
• Preventiv medicin, miljö- och hälsoskyddsfrågor
• Försörjning med kvalificerad sjukvårdspersonal
• Utbildning
Cirka 170 officerare och civila arbetar vid FörmedC som är organiserat i avdelningar enligt nedan:
• Utbildning och rekrytering
• Flyg- och marinmedicin
• Sjukvårdsledning
• Sjukvård
• Preventiv medicin- och försvarshälsa
• Materielutveckling
Utöver detta finns en stab som stödjer ovan nämnda enheter samt ett garnisonskompani vilka har huvudansvaret för de värnpliktiga som finns på FörmedC. Inom verksamheten används såväl fordon som fartyg.

Uppgift:
FörmedC har idag ett strukturerat miljöarbete med bland annat en miljöpolicy, miljöplan samt övergripande och detaljerade miljömål. Dock saknas en grundlig miljöutredning, något som i högsta grad behövs när nya miljömål ska formuleras från och med juli 2010.
Examensarbetet innebär att genomföra en miljöutredning av verksamheten inom FörmedC. Arbetet innefattar även att fastslå betydande miljöaspekter samt att föreslå nya miljömål för FörmedC. Handledning av examensarbetet och vägledning i hur försvarsmakten är uppbyggd och organiserad ges av miljöansvarig på FörmedC.

Examensarbetet är på 30 hp och aktuellt under hösten 2009. Vi söker en eller två studenter som har goda kunskaper inom miljöledning och möjlighet att utföra stora delar av arbetet på plats. FörmedC är en del av Göteborgs Garnison som lätt nås med 11:ans spårvagn.

För anmälan och mer information, vänligen kontakta Torunn på tel. 031-202 789 eller [email protected]  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.