Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-08-21

Målgrupper turism (JH 12)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Familjeföretag som finns på norra Öland med en medelstor turistanläggning. Företaget har olika former av turister som besöker anläggningen, därför att man vänder sig till flera målgrupper. Företaget lägger stort arbete på sin marknadsföring, men känner ändå att de inte når ut på ett bra sätt. Man arbetar med många inriktningar inom turismen, men har känt att man behöver koncentrera verksamheten till något/några områden. Man vill ha hjälp med att hitta dessa områden utifrån de förutsättningar som gäller vid turistanläggningen och den miljö som finns i närområdet. Viktigt är också att arbetsinsatserna företaget gör relateras till det ekonmiska utfallet. Syftet med projektet är att hjälpa företaget att analysera vilken typ av turism som har de bästa förutsättningarna för företaget.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.