Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-01-07

Hur uppfattas varumärket Hassela Göteborg?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Hasselakollektivet firade nyligen 40-årsjubileum. Under de 40 åren som gått sedan verksamheten startade har Hasselapedagogiken både risats och rosats. (För mer information om Hasselakollektivet, gå till www.hassela.se.)Hassela Göteborg är en fristående Hassela-organisation. Vi bedriver inte behandling eller liknande verksamhet som Hasselakollektivet, men ändå bär vi deras namn vilket givetvis medför att även vårt varumärke färgas av deras. Därför vill vi ta reda på hur man ser på Hassela i Göteborg idag. Det som är intressant är framförallt vad de som arbetar i den sociala sektorn tycker och tänker. De är våra köpare. Hur väl känner de till vår verksamhet? Vad har de för inställning till oss?Om Hassela Göteborg:

Hassela Göteborg är en professionell organisation med över tjugo års erfarenhet av socialt arbete. Vi har genom åren arbetat inom olika områden, men vårt mål har alltid varit detsamma: att förhindra att människor slås ut och fånga upp de som redan har hamnat vid sidan av.Idag har vi två verksamhetsområden som båda ska fungera som vägvisare tillbaka till ett fungerande liv: kvalificerad boendeträning Bostöd och jobbcoachningprogrammet Entré.Läs mer på www.hasselagoteborg.se  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.