Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-01-07

PROVNING AV SOLCELLER OCH UTVECKLING AV INKAPSLINGAR

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Världen står inför en gigantisk omställning från fossila bränslen till förnyelsebar energi. Dessutom har drygt 1,5 miljarder människor idag inte tillgång till elnät. Det finns på sikt bara ett sätt att försörja merparten av mänskligheten – att utveckla solenergi.

VÄRLDENS BÄSTA SOLENEGISYSTEM
Vi på Absolicon Solar Concentrator är världsledande på att utveckla resurssnåla solenergisystem med hög verkningsgrad. Vi har utvecklat världens bästa solenergisystem för stora byggnader. Våra första installationer i Spanien och Sverige är redan i drift.

HÅRDA TESTER
Den nya standarden för koncentrerande solenergisystem, IEC62108, innebär hårda krav på hur solcellerna skall kapslas in för att klara 25 år i hårt klimat. Solcellerna testas i klimatkammare ned till minus 40 grader Celsius och med spänningar över 1000 V.

PROV MED OLIKA INKAPSLINGAR
Absolicon har utvecklat en inkapsling för att klara dessa provningar, och projektet innebär att genomföra prov med olika material som kan förbättra prestandan. Det finns redan vissa metoder utvecklade för mätningarna och de mätutrustningarna som krävs har införskaffats.

FORSKNING TILLSAMMANS MED LUMICUM
Vi samarbetar med Lumicum laboratoriet som drivs av Stiftelsen för forskning om koncentrerad solenergi.

SOLSIMULATOR OCH KLIMATKAMMARE
Under våren kommer en solsimulator på 20 kW att installeras på Lumicum och den kommer att användas för att testa de nya inkapslingarna. Klimatkammaren installerades under hösten 2009 och har använts för vissa prov redan.

PROJEKTETS UTFORMNING
Vi skapar tillsammans en projektplan med delmål och redovisningar. De olika delrapporterna bildar sedan tillsammans avhandlingen. Vi vill gärna börja med några experiment för att ge insikter kring problemställningarna innan arbetet med litteraturstudier.

MÅLSÄTTNING
Vi hoppas från projektet få viktig information om hur vi skall kunna förbättra produkterna. Dessutom är målsättningen att arbetat skall kunna publiceras på världens största solenergikonferens, 25:th PVSEC i Valencia hösten 2010.

ÖNSKADE KVALIFIKATIONER
Till detta projekt söker vi en student som läser sista året på något av civilingenjörsprogrammen. Önskade egenskaper; självständig, noggrann och förmåga att lösa praktiska problem med enkla medel.

Läs mer om hur vi driver projekt på
http://www.lumicum.se/student_thesis_eng.php

Välkommen till vårt team!

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.