Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-11-17

Mätning av armeringskorrosion med så kallad ”RapiCor”

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ort
Eskilstuna

Syfte
Utvärdering av användandet av impregneringsmedel som skyddsmedel mot kloridinträngning.

Bakgrund
Korrosion på armering i betongkonstruktioner medför betydande kostnader för reparationer. De vanligaste orsakerna är kloridinträngning, sk. Kloridinitierad korrosion. Som förebyggande åtgärd impregneras de utsatta konstruktionsdelarna så att saltet förhindras att tränga in i konstruktionen.

Arbetets innehåll
Kartläggning regionens broars tillstånd med hjälp av piCor. För att undersöka följande:

Hur påverkar vägmiljön armeringskorrosionen, dvs. skilland mellan saltade och icke saltade vägar
Vild vilken ålder startar armeringskorrosion
Vilken effekt har skyddsinmpregneringsmedel
Utvärdera olika impregneringsmedel
Metod
Litteraturstudier, fältundersökningar, intervjuer och eget analysarbete.

Kontaktperson:
Fredrik Brokvist
Tfn: 070-224 66 77
E-post: [email protected]

VÄGVERKET
Box 1140
631 80 Eskilstuna

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.