Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-11-19

Effekterna av marknadsföring genom flera kanaler samtidigt

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vendator söker uppsatsförfattare:

Vendator söker dig som är student som vill skriva din c- eller d-uppsats om effekterna av flerkanalsmarknadsföring/bearbetning i förhållande till marknadsföring/bearbetning genom endast en kanal.

Vår hypotes är att ett företag som marknadsför och säljer en produkt eller tjänst genom flera olika kanalers samtidigt får en betydligt högre effekt (ROI) än om de enbart använt en kanal.

Vi vill att du studerar ett antal företag som i sin försäljning använt sig av en kanal från början och sedan utökat till fler kanaler och som sett en positiv förändring i effekt (ROI), marknadsandelar och kostnader per order.

Exempel på marknadsföring genom en kanal kan vara:

• Marknadsföring enbart genom TV- och tryckt reklam

• Marknadsföring enbart genom telemarketing

• Marknadsföring enbart genom direkt marknadsföring, dvs. direktreklam

• Marknadsföring enbart genom events

Exempel på marknadsföring genom två eller flera kanaler till en speciell målgrupp eller marknad:

• Kombinera direktmarknadsföring med telemarkting

• Kombinera TV- och tryckt reklam med eventmarknadsföring.

Är du intresserad eller vill veta mer? Vänligen ta kontakt med Linn Wahlberg Vendator, email: [email protected], 08-452 61 52.

Läs mer om Vendator på www.vendator.se


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.