Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-11-24

Handlingsplaner för miljömål

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
På Stora Enso Skog är det fortlöpande miljöarbetet en självklar del i processen med att ta fram råvara till industri på ett hållbart sätt. För oss är vardagshänsynen i avverkningen vår viktigaste miljöambition med avseende på den biologiska mångfalden, och därmed ett av våra miljömål. För att följa vardagshänsynen i det dagliga arbetet ska varje maskinlag genomföra egenkontroller och varje distrikt ska upprätta en handlingsplan för uppföljning av målet. Distrikten arbetar på olika sätt med att ta fram handlingsplaner och att omsätta planen i det dagliga arbetet.

Syftet med examensarbetet är att bidra till höjd kvalitet i våra handlingsplaner för vardagshänsynen och därmed kvaliteten i vår vardagliga miljöhänsyn. Arbetet kommer att genomföras i samverkan med utvalda distrikt. I arbetet ingår att du sätter dig in i vad FSC, PEFC samt skogvårdslagens 30 § kräver med avseende på vardagshänsyn. Examensarbetet ger dig som student möjlighet att ta del av vad det innebär att driva ett förändringsarbete inom ett stort skogsföretag.

Kvalifikationer
Examensarbetet är lämpligt för studerande vid skoglig högskoleutbildning

Din profil
Eftersom examensarbetet innebär kontakt med utvalda distrikt sätter vi värde på att du har god social förmåga samt är strukturerad i det fortsatta arbetet med rapporten. Det är en fördel om du är intresserad av utvecklingsarbete och/eller miljöfrågor.

Mer information:
Daniel Forsberg
Chef skogsbruk SES
[email protected]
Tel. 01046-77282  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.