Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-11-25

Miljösmarta lättfyllnadsmaterial i geokonstruktioner för väg

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Lättfyllnadsmaterial, som t ex lättklinker, skumglas och cellplast används i vägsammanhang där den underliggande marken antigen sättningsbenägen eller för att motverka stabilitetsproblem på svag undergrund. Lättfyllnadsmaterial används även i stor utsträckning som tjälisoleringsmaterial.
Det finns olika typer av lättfyllandsmaterial och med dagens kunskap är det inte givet vilket material som passar vilken situation.

Syfte
Examensarbetets syfte är att undersöka vilket lättfyllandsmaterial som utifrån miljönytta och miljöpåverkan utgör det bästa materialvalet för olika geokonstruktioner.

Metod och tillvägagångssätt
Som metod för studien tillämpas miljösystemanalys (MSA) som stöd för att analysera miljönyttor och miljöpåverkan.

Följande moment ingår:
• Beskrivning av lättfyllnadsmaterial och konstruktionsdelar i väg
• Val och avgränsning för fallstudie
• Beräkningar av miljönyttor och miljöpåverkan
• Analys av fördelar och nackdelar med olika material och applikationer
• Rapportskrivning

Organisation
Projektet utförs i samverkan med materialleverantörer och entreprenörer


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.