Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-11-25

Beräkningsmetoder för splinesförband

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
För geometri och hållfasthetsberäkningar av splinesförband med evolventprofil finns en mängd olika standarder att använda. På Scania sker idag beräkningarna enligt en kombination av olika standarder samt enligt egenutvecklade metoder, för att utreda om vårat arbetssätt kan förbättras behöver en jämförelse mellan de olika standarderna utföras.

Ett problem vid dimensionering av fasta splinesförband med greppspassning är att det i standarderna inte finns någon möjlighet att beräkna den kraft som behövs för att pressa samman förbandet.

Mål
Examensarbetet ska resultera i rekommendation av metod för geometri och hållfasthetsberäkningar. Beräkningar med finita element metoden ska resultera i ett samband mellan monteringskraft och grepp.

Beskrivning av examensarbetet
Arbetet uppdelat i tre delar:

Geometriberäkningar
- Litteraturstudie av geometristandarderna DIN 5480, ISO 4156 och Scanias metod.
- Rekommendation till förbättringar av Scanias metod.

Hållfasthetsberäkningar
- Litteraturstudie av hållfasthetsstandarderna Design Guide for Involute Splines SAE international, DIN 5466 och Niemann/Winter.
- Jämförelse mellan hållfasthetsstandarder och beräkningar med finita element metoden.
- Rekommendation av hållfasthetsstandard.

Beräkning av monteringskrafter vid fasta splinesförband med finita element metoden
- Modellering av splinesförband.
- Validering av modell med hjälp av tidigare utförd provning.
- Ta fram ett förhållande mellan monteringskraft och grepp.

Utbildning/linje/inriktning:
Civilingenjörsutbildning eller motsvarande inom Maskinteknik/Teknisk fysik/Farkost.
Inriktning mot Hållfasthetslära/Maskinelement.

Antal studerande: 1st
Start för examensarbetet: Januari 2010
Beräknad tidsåtgång: 20 veckor

Kontaktpersoner och handledare:
Frank Tomaselli, 08-553 853 25, [email protected]
Johan Wållgren, 08-553 825 75, [email protected]
Ansökan skickas till:
Ansökan märkt ”PU78” skickas till [email protected]
Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag

Sista ansökningsdag: 2009-12-11

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.