Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-11-25

IT LEAN Assessment – skapa en utvärdering för att avgöra möjligheterna till effektivisering med LEAN inom en IT organisation

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Connecta är ett management- och IT-konsultbolag som hjälper nordiska företag i behov av förändring. Ibland mot alla odds. Vi arbetar nära våra kunder med att stärka deras konkurrenskraft och genomför förändringar när det inte längre är rätt att fortsätta som förut. Våra ca 600 konsulter kombinerar strategi, affärskunnande och IT för att nå den bästa lösningen – även när utmaningarna ter sig oöverstigliga.
Connectas roll är att praktiskt implementera nya affärsstrategier, arbetssätt och IT-system. I båda fallen handlar det om att få ledare och medarbetare att agera enligt det nya.

Uppdragsbeskrivning
Examensarbetet syftar till att ta fram en metod att göra LEAN assessment för en IT organisation.
En litteraturstudie/omvärldsanalys av befintliga LEAN assessments ska genomföras med fokus på att sammanställa det som går att applicera på en IT avdelning. Utifrån den teoretiska referensramen ska sedan en metod för att göra IT LEAN assessment tas fram. Efter framtagande av metod skall en assessment genomföras med syfte att testa och förbättra metoden. Slutligen skall metoden färdigställas med de funna förbättringsförslagen. Resultatet av examensarbetet skall även presenteras på Connecta.

Omfattning
En/två heltidsstudenter i en termin (20 veckor - examensarbete för civilingenjör). Start den 18 januari.

Kandidatprofil
Vi söker kandidater på civilingenjörsprogrammet med inriktning mot IT/Management. Önskvärt är att kandidater har teoretiska och/eller praktiska kunskaper inom området LEAN. Deadline för intresseanmälningar är 4 december, skicka in CV och en kort motivering.

Kontakt
Kalle Söderman
[email protected]
Dir/mobil: +46 8 635 82 63


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.