Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-12-15

Automatiserad analys av dynamiska förlopp för inbyggda system på helfordonssimulator

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
I dag så består en lastbil av hundratals användarfunktioner, implementerad i mjukvara, som påverkar och påverkas av föraren. Dessa användarfunktioner är distribuerade över flera olika styrsystem vilket innebär att det sker ett stort informationsutbyte via CAN. Funktionerna måste genomgå noggrann testning, att bland annat rätt information skickas på CAN, för att behålla kvaliteten på fordonet. Verifikationen utförs bland annat i Hardware-In-the-Loop labb (HIL) där alla lastbilens styrenheter är ihopkopplade kring en helt simulerad omgivning.

Då styrenheternas omgivning är simulerad med mycket omfattande Simulinkmodeller kan automatiserade tester utföras. Testerna tittar dock endast på en mycket liten delmängd av all tillgänglig information på CAN. Ett önskemål är att i framtiden kunna analysera hela informationsutbytet mellan styrenheterna för att på så sätt upptäcka fel i styrenheternas implementering.

Mål
Målet är att ge förslag på smarta tester som kan utföras på all information insamlad i ett HIL labb, för att sedan automatisera dessa. Exempel på sådana test är att övervaka kritiska signaler över tiden så att inga felaktiga värden skickas, men även att analysera databelastningen på CAN nätverket.

Uppdragsbeskrivning
För att uppnå målet krävs det stor innovationsförmåga för att ta fram smarta test att utföra på helfordonsnivå. Du behöver därför sätta dig in i hela lastbilens funktionalitet och kommunikation.

Det kommer sedan krävas en utredning vilka kriterier som dina tester måste uppfylla och hur dessa ska implementeras för automatisk exekvering. Resultatet av din realiserade test måste sedan presenteras på ett lämpligt sätt.

Kvalifikationer:
- Studenten(erna) ska studera till civilingenjör och ha kunskaper inom inbyggda system och programmering
- God analytisk förmåga med ett kritiskt synsätt
- Gärna intresse av mjukvarutest. Kunskap inom test eller diagnos en fördel.

Beräknad tidsåtgång: 20 veckor

Kontaktpersoner och handledare
Johannes Bergkvist, 08-553 861 94, [email protected]
Ansökan skickas till:
Ansökan märkt ”PU63” skickas till [email protected]
Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag

Sista ansökningsdag: 2009-11-13


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.