Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-11-25

Förbättring av ärendehanteringsprocess för patentärenden

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Uppfinningar är viktiga tillgångar för Scania och skyddas på bästa sätt med patent, mönster och/eller bruksmönster för att säkerställa den exklusiva användningen av Scanias utvecklingsresultat i produkter och tjänster.

Scanias patentavdelning handlägger uppfinningar från företagets anställda över hela världen. Patentavdelningen avgör om uppfinningen är patenterbar eller ej. Beslutet om vi ska patentsöka, publicera uppfinningen som en profylaktisk publicering eller hemlighålla uppfinningen tas i samråd med den tekniska ledningen och/eller marknadsavdelningen.

Som hjälp i patenthandläggningen använder Scania ett webbaserat ärendehanteringssystem.

Syftet/målet med examensarbetet är att ge förslag på hur processer för handläggningen av patentärenden kan förbättras samt att implementera dessa i ärendehanteringssystemet samt i verksamheten. I exjobbet ingår en viss databashantering för att kunna extrahera rapporter från ärendehanteringssystemet.
De två processer som ska förbättras är: anmälan av nya förslag samt bedömningar av nya förslag.

Exjobbarna kommer att arbeta självständig i ett nära samarbete med patentavdelningens personal. Möjlighet att lära känna personal inom övriga R&D avdelningar kommer också att ges.

Antal studerande:
2

Utbildning/linje/inriktning:
Civilingenjör med inriktning exempelvis Industriell ekonomi, IT, Systemvetenskap, Data eller liknande. Kunskaper i SQL är mycket meriterande.

Startdatum för exjobbet:
VT 2010

Beräknad tidsåtgång:
20 veckor

Sista ansökningsdag:
2010-01-20

Kontaktpersoner och handledare:
Eva Frendh, Patentinformationskoordinator, 08-553 527 65,
[email protected]

Ansökan skickas till:
Ansökan skickas till ovanstående kontaktperson/handledare.
Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.