Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-11-24

Kopia av Flyttkedjestudier

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Genom att upprätta s.k. flyttkedjestudier kan effekterna av nyproduktion på bostadsmarknaden analyseras. Enköpings hyresbostäder och kommunstyrelsekontoret har identifierat ett antal för kommunen intressanta frågeställningar. Dessa lämpar sig för både kvalitativa och kvantitativa metoder. Sittplats ordnas på kommunen under x-jobbet/ uppsatsskrivandet.

Arbetet bör inledas med upprättade av projektbeskrivning, analys av möjligt arbetssätt m.m. Den slutliga analysen kan ge svar på exempelvis:

• Vilka effekter på bostadsmarknaden har nyproduktionen av lägenheter(villor och flerbostadshus) i Enköpings kommun och dess större tätorter?
• Erbjuder bostadsmarknaden det som efterfrågas i kommunen eller behöver kommunen ändra inriktning i bostadsplaneringen?
• Hur ser flyttkedjorna ut i Enköpings kommun för olika typer av nyproducerade lägenheter?
• Är effekterna på bostadsmarknaden de effekter man tror sig veta?
• Vilket boende i nyproduktion genererar flest antal steg i en flyttkedja?
• Hur snabbt har nyproducerat lägenheter sålts? Vilka typer av boenden har haft störst efterfrågan?
• Vilka familjetyper flyttar till vilket typ av boende? Någon skillnad mellantätorterna och landsbygden?
• Hur ser flyttkedjemönstret ut i Enköping i jämförelse med andra utförda flyttkedjor?
• Vad är det som avgör flyttkedjans mönster:
-Lägenheternas pris, storlek och läge?
-Ortens storlek?
-Regionens tillväxt?

Finns det andra aspekter du tror behöver analyseras?

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.