Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-11-27

Examensarbete inom kärnkraftssäkerhet och PSA

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Probabilistiska säkerhetsanalyser (PSA) är obligatoriska för alla nordiska kärnkraftverk. I en PSA skapas logiska hierarkier mellan icke önskvärda händelser. Resultatet blir en så kallad felträdsstruktur - en modell som beskriver hur olika kombinationer av fel kan utmana reaktorsäkerheten och i förlängningen orsaka svåra haverier.

För att felträdet ska kunna utvärderas kvantitativt behövs indata i form av sannolikheter för komponentfel, mänskligt felhandlande etc. Vissa av dessa sannolikheter härleds med en multiparametrisk statistisk modell som är helt unik för norden - den så kallade q+lambda-modellen.

Syftet med examensarbetet är att verifiera q+lambda-modellen med hjälp av numeriska tester i olika PSA-verktyg, samt att specificera förutsättningar för en fullständig teoretisk validering.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.