Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-11-24

Våtspinning av mikrofibrillär cellulosa (MFC)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Kraftig homogenisering/disintegrering av träfibermassa under rätt betingelser resulterar i mikrofibrillär cellulosa (MFC). På fibrillär nivå har detta material mycket goda mekaniska egenskaper med stor potential som förstärkande komponent i kompositer. Användningen av MFC är idag begränsad eftersom materialet erhålls som högviskösa homogena dispersioner i vatten. Vi vill undersöka möjligheten att använda mikrofibrillär cellulosa i en våtspinningsprocess för att utnyttja de goda mekaniska egenskaperna för framställning av starka textilfibrer. Dispersionernas höga viskositet innebär att våtspinningen måste genomföras med hjälp av en kapillärreometer som klarar höga tryck. Denna process kräver också att våtspinningen görs ned i ett koaguleringsbad med lämplig sammansättning så att stabila fibrer med goda mekaniska egenskaper bildas.

Ingen publicerad litteratur beskriver den typ av fibrer som vi vill ha Din hjälp med att ta fram. Arbetet kommer att bestå i att konstruera och bygga en enkel försöksuppställning utifrån en befintlig kapillärreometer samt utforska metoder och material för att koagulera ”MFC-lösningen” till ett filament. Om Du tycker detta verkar intressant kontaktar Du snarast Bengt Hagström vid Swerea IVF (031-706 63 62, [email protected]).

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.