Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-11-25

Elektriska ställdon på drivlinan

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
På dagens motorer styrs många applikationer med hjälp av pneumatik. Det ger enkla, robusta system som håller i tuffa miljöer, under lång tid. Framtidens motorer kommer dock att ställa högre krav på reglering och återkoppling, vilket gör det naturligt att introducera fler elektriska ställdon.

Elektriska ställdon kan i sig delas upp i olika delkomponenter; motor, kraftelektroniken för motordrivningen, återkopplingselektronik för positionsbestämning och diagnos, samt styrelektronik för utvärdering av insignaler och utstyrning av utsignaler. Dessa delar kan implementeras på olika sätt i ställdonet och/eller i en för ställdonet, extern styrenhet.

Mål
Första steget i examensarbetet blir att hitta och utvärdera en lämplig uppdelning av ett befintligt elställdons komponenter i ett nytt ställdon och en ny tänkt Scania el-motorstyrenhet, med avseende på miljökrav, robusthet, modularitet och kostnad.

Målet bör vara att presentera en lösning för en specifik funktion på dieselmotorn, för ett elektriskt ställdon med styrning.

Uppdragsbeskrivning
För att kunna slutföra arbetet med gott resultat bör man göra en litteraturstudie där elektriska ställdon utreds. Sedan krävs att man sätter sig in i de tekniska detaljerna som är specifika för den applikation som gäller tänkt motorapplikation. Arbetet bör sedan övergå till praktiska prover och simuleringar vilket sedan presenteras sedvanligt i en rapport.

Utbildning/linje/inriktning
Lämplig utbildning är elektroteknik, mekatronik eller liknande civilingenjörsprogram. Arbetet är för en examensarbetare och kan påbörjas i januari 2010.

Kontaktpersoner
Leif Pudas, NEPE, 08-553 50216.
Björn Malmgren, NEPE, 08-553 82489.

Ansökan
Märkt ”PU80” skickas till [email protected].
Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag

Sista ansökningsdag:
2009-12-14

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.