Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-12-01

Nya metoder för att förbättra distributionen av IPTV i digitala hemmet

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Det är nu många år sedan de flesta uppkopplade svenska hemmen bestod av ett ADSL modem och en dator. Hemmanätverken har under de senaste åren vuxit kraftigt och består nu av både trådbunda och trådlösa länkar. Till detta nätverk ansluter användarna en blandning av olika datorer, digitala prylar för video och musik, och inte minst en eller flera settop boxar för TV.

I takt med att komplexiteten ökar blir det svårt för kunden att förstå vilka begränsningar som finns och även att felsöka. Ett problem kan vara att kunden har bandbredd för att titta på två TV program i standardkvalitet men bara ett program i HDTV kvalitet. Det kan också vara så att kunden programmerat en inspelning till en annan TV apparat i hemmet som kommer när den startar kommer att störa tv-tittandet för andra personer i hemmet.


Därför behöver nya metoder tas fram som underlättar både för kunden och för kundtjänst att få fram information över hur det digitala hemmet hos kunden ser ut samt hjälpa kunden hålla kontroll på hur bandbredden utnyttjas.

Den teoretiska delen av exjobbet skall undersöka vilka metoder som finns för att hålla reda på vilken utrustning som finns i hemmet. Flera nya tekniker håller på och växer fram bl. a har nya studier inom standardiseringsorgen initierats. Dessutom har både Microsoft och Cisco koncept för att managera kunder hemmanät.

Den praktiska delen av exjobbet består av att ta fram en javabaserad applikation som skall exekveras i gatewayen för att hålla kontroll på kundens bandbreddsutnyttjande för IPTV. Utöver javaapplikationen måste en mindre mängd programkod skrivas till settopboxarna. Detta för att settopboxarna skall kunna kommunicera med javaapplikationen. Denna programkod skrivs antingen i JavaScript eller i C++.

Exjobbet är av teknisk karaktär och förutsätter goda kunskaper i mjukvaruarkitektur och programmering. Exakt innehåll i exjobbet bestäms av studenten tillsammans med handlaren hos TeliaSonera. Rapporten skall skrivas på engelska. Arbetet kommer att utföras i Telias IPTV-labb i Farsta.

Under senaste året har Telia framgångsrik marknadsfört IPTV (Telia Digital-tv) och Telia Smart som ger ett trådlöst, säkert hemmanätverk med full support. I dagsläget har satsningarna över 300 000 kunder i Sverige.

TeliaSonera tillhandahåller telekommunikationstjänster i Norden, Baltikum, Spanien och på tillväxtmarknaderna i Eurasien. TeliaSoneras verksamhet är att tillhandahålla telekommunikationstjänster av hög kvalitet, paketera och överföra innehåll som ljud, bild, data, information, transaktioner och underhållning.

För mer information: Kontakta Annika Kilegran. E-mail: [email protected]
Tel: 070 590 4032


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.