Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-12-07

Hur kan vi öka elevinflytandet och vad har eleverna inflytande över nu?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Älvängenskolan har 200 elever från förskoleklass till åk 2.
Skolinspektionen kom fram till att vi behöver öka elevinflytandet och elevenkäter visar att barnen inte upplever att inflytandet är stort. Allra minst på fritidshemmet, vilket förvånar oss.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.