Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-12-07

Nya turistaktiviteter

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Alla studenter är välkomna att söka de uppdrag som finns i Hälsingland. För mer information kontakta högskolemäklare Anna Bäcklund. Tel: 0651-188 08, 070-262 83 00. E-post: [email protected]
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Uppdragsbeskrivning:

Har du en massa kreativa idéer kring turism och kunskaper i marknadsanalyser?

Då är detta ett uppdrag för dig!

I Ovanåker kommun i Hälsingland finns det bra möjligheter till att skapa aktiviteter i och kring Voxnan. I dagsläget finns det tankar om att titta på förutsättningarna för att erbjuda rafting till äventyrslystna besökare. Uppdraget innebär att i samarbete med idéägaren undersöka möjligheterna kring att förverkliga den idéen.

Framför allt så behövs en marknadsanalys göras för att få en anvisning om hur marknaden ser ut. Grunden till analysen kan göras genom en marknadsundersökning med hjälp av intervjuer eller enkäter. En sådan undersökning kan ge svar på och få fram kundernas behov och efterfrågan samt hur stort ett eventuellt kundsegment är. Med utgångspunkt i SWOT- analysen kan även andra delar som hot och möjligheter analyseras. Hur ser tillexempel branschen ser ut i dag, vilka konkurrenter finns och vilka skulle utgöra den primära målgruppen?

Då det i dagsläget inte finns något företag kommer uppdraget att skilja sig från marknadsanalyser som görs på redan befintliga företag och mer handla om att kartlägga och ta fram en så sannolik bild som möjlighet över förutsättningarna. Utifrån marknadsanalysen kan sedan tankarna kring hur verksamheten skulle kunna formas utvecklas. Där positionering och paketering är delar som bör analyseras.

För mer information kontakta Raine Kavla, tfn 0271-107 60.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.