Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-12-10

Faktorer vid val av kontorslokal

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Alla studenter är välkomna att söka de uppdrag som finns i Hälsingland. För mer information kontakta högskolemäklare Anna Bäcklund. Tel: 0651-188 08, 070-262 83 00. E-post: [email protected]
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Uppdragsbeskrivning:

A-assistans planerar att bygga nya lokaler i Hudiksvall för kontor, både för sin egen verksamhet och för att kunna ta in hyresgäster. I dagsläget pågår processer kring tillgång till marken och en lokal arkitekt kommer att arbeta vidare med plan- och konstruktionsritningar för bygget.

I arbetet med den nya byggnaden skulle A-assistans gärna involvera en student som fokuserade på marknaden och de framtida hyresgästerna. Frågor att bearbeta är tillexempel vilka faktorer som skapar ett attraktivt läge? Vilka delar är det som väger tyngst för en hyresgäst; läget, närheten till kommunikationer, faciliteter, interiören, kontorsytan? Och hur påverkas hyressättningen i förhållande till hur attraktivt läget anses vara?

Undersökningen kan göras genom teoriinsamling, enkäter eller intervjuer. För att få ytterligare en dimension kan jämförelser även göras med nybyggnationer som görs på andra orter av samma storlek.

För mer information kontakta Lars Olsson, tfn 070-37 37 019.

Företaget:

A-assistans har sitt huvudkontor i Hudiksvall men är verksamma över flera delar av landet och har ca 400 personliga assistenter knutna till sin verksamhet. Verksamheten bygger på Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade, LSS. A-assistans hjälper till med administrationen och förmedlingen av assistenter till de funktionshindrade som är berättigade stöd i sin vardag.

Via A-assistans kan den ersättningsberättigade delta i rekryteringen av assistenter och även välja när och hur assistansen ska ske och blir på så sätt arbetsledare för sina assistenter, samtidigt som A-assistans har det fulla arbetsgivaransvaret och tar hand om den administrativa delen.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.