Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-12-09

Modellutveckling för förångning av urea i mixer

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund

I efterbehandlingsystemet använder man sig av AdBlue för att reducera NOx och för att
snabbare förånga AdBlue'n sprutar man den på ett mixersubstrat. Det finns idag olika
förslag på hur denna mixergeometri skall se ut, men det saknas kunskap hur väl de olika
förslagen fungerar.

Mål

Målet med detta examensarbete är att skapa en enkel empirisk beräkningsmodell i 1D
som kan prediktera om en mixer klarar av förånga all urea. Denna modell kan sedan
användas för att optimera mixerns egenskaper, samt öka förståelsen för hur
material/mixer-parametrar påverkar dess prestanda och vilka parametrar som är viktigast.

Uppdragsbeskrivning

? Skaffa en förståelse för det verkliga problemet.
? Identifiera de parametrar som påverkar förångningen
? Ställ upp de förenklade mass/värme transport ekvationerna samt de antaganden som
har gjorts för att få fram dessa
? implementera dessa i matlab för att skapa en 1D modell.
? Jämför modellen med experiment för att skruva in modell/material-konstanter
? Rekommendationer för optimal mixer-design.
? Rapportskrivning

Utbildning/linje/inriktning
Civilingenjör eller naturvetare inom fysik, med kunskaper inom strömningslära,
värme/mass-överföring.
Kunskaper inom numerisk analys är också ett plus.

Antal personer: 1

Startdatum: enligt överenskommelse

Beräknad tidsåtgång: 20 veckor

Kontaktpersoner
Niklas Nordin, 08-553 82731, [email protected]
Stephen Conway, 08-553 50814, [email protected]

Ansökan skickas till
[email protected], märk ansökan “PU27”.
Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.