Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-12-14

Utvärdering av elektrisk luftkonditionering för buss

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Luftkonditioneringen (AC) är den enskilt största energiförbrukaren i en stadsbuss undantaget fordonets framdrift. Systemet består av kompressor, ventiler, kondensor med kylfläktar samt förångare med cirkulationsfläktar. Idag drivs bussens AC-kompressor av förbränningsmotorn via en rem. Systemets kylprestanda är därför varvtalsberoende vilket medför att klimatet i bussen riskerar bli ojämnt. Dagens konventionella AC-installationer är ibland kvalitetsmässigt problematiska. Till exempel kan läckage förekomma i kopplingar på köldmedieledningarna mellan systemets komponenter som är spridda i bussen. Ett elektrisk AC-system är installationsmässigt mindre komplext än konventionella system, i synnerhet i hybridfordon där kraftförsörjning redan finns. Totala kostnaden för systemet torde kunna minska då hela AC-systemet är av plug and play-karaktär och begränsat till bussens tak.
För att kartlägga hur användande av elektrisk AC påverkar våra produkter, såväl stads- som turistbussar, har en preliminär analys av egenskapspåverkan genomförts. Den preliminära analysen indikerar en energibesparing torde kunna uppnås i konventionella bussar och i hybridbussar. Samtidigt kan det inre klimatet i fordonet förbättras i och med att kompressorn styrs i ett smalare driftintervall och förmår leverera bra med kyla även vid tomgång. 24V-laster är ett problem i vissa stadsbussar idag, därtill hör ett AC-systems fläktar. Med elektrisk AC minskar 24V-lasten vilket betyder att installation av en 3:e generator kan undvikas på vissa fordon och i vissa fall till och med möjliggöra val av mindre generatorer.

Mål
Att genomföra en fördjupad analys av hur införandet av elektrisk AC påverkar bussprodukterna, såväl hybrider som fordon med konventionell drivlina.

Uppdragsbeskrivning
Att med inom ramen för examensarbetet framtagna simuleringsmodeller och fordonstester genomföra analys inom ett eller flera av nedanstående områden.
- Utreda påverkan på klimatet i passagerarutrymmet
- Utreda påverkan på bränsleförbrukning
- Utreda påverkan på service/underhåll och konsekvenser vid fel på system
- Jämföra systempåverkan vid konvertering till CO2 som köldmedium
- Utreda laddbalansen i bussens 24V-system i samband med införandet av elektrisk AC.
Vilket eller vilka områden och vilket djup på analysen som avses kan anpassas efter sökandes intresse och förkunskaper.

Utbildning/linje/inriktning
Utbildning, linje eller inriktning: Civilingenjör inom T, M, F, E eller K
Antal studerande: 1, eventuellt 2
Startdatum för ex-jobbet: vårtermin 2010
Beräknad tidsåtgång: 20 veckor

Kontaktpersoner och handledare
Fredrik Eriksson, Powertrain Components, 08-553 506 54, [email protected]
Anders Folkesson, Powertrain Performance, 08-553 512 84, [email protected]

Ansökan
märkt ”PU84” skickas till [email protected] Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag

Sista ansökningsdag
2010-01-28

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.