Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-12-16

Marknadsanalys av den nordiska energieffektiviseringsmarknaden

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Dalkia är en av Europas ledande leverantörer av energi- och tekniktjänster till företag och myndigheter. Vi är ett dotterbolag till Veolia Environnement och Electricité de France (EDF) och har sedan företaget grundades fokuserat på energi- och miljöoptimering. Dalkia har nästan 53 000 anställda i 41 länder och en omsättning på 8,6 miljarder euro för år 2008. Dalkias nordiska verksamhet bedrivs av Dalkia AB och dess dotterbolag, som har 1 300 anställda och en total omsättning på nära 2 miljarder kronor.

Bakgrund:

EU:s mål 20-20-20 inför 2020 anger att energieffektiviseringen fram till dess ska ske med 20 %. Eftersom byggnaderna står för drygt 40 % av den nuvarande energiförbrukningen i Europa, finns ett betydande potential. Hur energieffektiviseringsmålet uppnås påverkar naturligtvis också hur väl CO2 målet för 2020 uppnås och har därför, förutom en stor ekonomisk potential, även stor betydelse för vårt framtida klimat.

Syftet:
Effektivisering kan åstadkommas på både genererings- som brukarsidan och kommer att vara beroende av existerande och framtida tekniklösningar, vilka kommer att konfigureras på olika sätt beroende på behov och situation. Då Dalkia, som en av Europas ledande energiserviceaktör, är verksamt inom detta område, är det av stor betydelse för oss att kontinuerligt se över vilka tekniker och aktörer, som finns idag på denna marknad och hur den kommer att se ut i framtiden. Examensarbetet syftar till att göra en grundlig kartläggning av marknadens tekniker och aktörer, och omfattar bland annat:

1) Generering/försörjning: Vind, sol, biobränsle, biogas, värmepumpar, lokal elgenerering och övrig försörjning.
2) Användning: Byggnadsautomation, klimatstyrning, energilagring, isolering, information till brukare.

Ersättning:
En ersättning utgår med 700 SEK/högskolepoäng.

Kvalifikationer:
Examensarbete inom ekonomiområdet för civilekonom eller civilingenjör (industriell ekonomi)
Vi ser gärna två studenter, då omfattningen är betydande.

Kontaktperson: Jörgen Kaptein tel: 070-766 99 10

Plats:
Stockholm

Ansökan:
Via vår hemsida www.dalkia.se, under ”Karriär hos oss”. Välkommen!
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.