Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-12-14

Strategi för analys av användande och ROI av virtuella tjänster

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:
Lidingö stadsbibliotek är ett medelstort bibliotek med ett stort utbud av tjänster och medier av olika typer. Det virtuella biblioteket utgör en viktig del av verksamheten och biblioteket arbetar kontinuerligt med att hitta nya virtuella tjänster och plattformar för att möta och ge service till kunderna.

Bibliotekets virtuella medier och tjänster består av olika typer av databaser, e-böcker för nedladdning, strömmande ljudböcker, webbkatalog med möjlighet att låna om och reservera bibliotekets fysiska medier, en stor egen webbplats med tjänster som chatt och rss-flöden samt närvaro på ett antal sociala nätverksplatser.

Alla dessa tjänster levererar statistik av olika slag, och det finns idag ingen metod för att jämföra användandet av de olika tjänsterna och få en överblick av utnyttjandet av det virtuella biblioteket.


Uppdrag:
Uppdraget innebär att ta fram en strategi för hur utnyttjandet av bibliotekets virtuella tjänster kan mätas och hur resultatet kan användas för att styra bibliotekets it-verksamhet. Studenten ska ta fram lämpliga KPI:er som kan användas för att mäta och kvantifiera utnyttjandet. Om tid finns kan studenten även utveckla en metod för att mäta ROI av organisationens insatser avseende det virtuella biblioteket.

Uppdraget utformas i samråd med studenten/studenterna. Vi är flexibla vad gäller längd och omfattning på examensarbetet/projektet. Mycket av arbetet kan utföras på distans, men vi ser helst att studenten kan sitta på bibliotekets kontor i Lidingö centrum minst en dag/vecka.


Kontaktperson och handledning:
Camilla Lengborn, it-bibliotekarie, 08 731 3760, [email protected]

Ansökan skickas till: [email protected]
Till ansökan bifogas CV och personligt brev.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.