Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-12-15

Intern miljökommunikation

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bransch: Hotell och restaurang
Ort: Stenungsund

Företag: Stenungsbaden Yacht Club
Stenungsbaden Yacht Club är en hotell- spa- och konferensanläggning influerad av America’s cup och oceanångarromantik – i svensk västkuststappning. Med en konferenskapacitet på 1 500 personer och bäddar för 450 gäster, närhet till såväl Göteborg och Landvetter som Bohusläns klippor, finns här alla förutsättningar för ett lyckat möte. Stenungsbaden Yacht Club grundades å 1963, är medlem i Svenska Möten, ägs av Home Properties och drivs av Choice Hotels Scandinavia AS – Nordens största hotellkedja med över 150 hotell. Vi omsätter omkring 100 miljoner kronor per år.

Miljömål ISO 14001 för år 2009:
• Implementera ISO 14001 fullt ut i organisationen
• Reducera antalet kemikalier med 3 st
• Minska mängden brännbart avfall med 10% /gästdygn
• Reducera olja med 50%
• Bli Svanen märkta

Uppgift:
Att profilera sig som ett hållbart företag har blivit allt viktigare, även inom hotell- och restaurangbranschen. Förutom att det måste finnas ett aktivt miljöarbete krävs det att detta kommuniceras såväl externt som internt. Särskilt i en servicebransch har de anställda här en viktig funktion – genom att vara delaktiga och engagerade i företagets hållbarhetsarbete är de med och marknadsför företagets ansvarstagande gentemot kunder och andra intressenter.

På Stenungsbaden arbetar omkring 60 fastanställda och över 200 personer som arbetar extra i varierande omfattning. På varje avdelning finns utsedda miljöcoacher, totalt 7 stycken, men det är ändå en stor utmaning att informera och engagera all personal i verksamhetens miljöarbete. Stenungsbaden vill därför ha hjälp av en eller flera studenter som kan undersöka hur den interna miljökommunikationen bör utformas för att fungera så bra som möjligt. Hur ska den interna miljöinformationen förmedlas för att nå medarbetarna, såväl de fastanställda som timanställda? Vilka verktyg och metoder kan Stenungsbaden använda för att engagera de anställda och bygga ett internt varumärke i vilket hållbarhet är en viktig komponent?

Som student har du ett intresse för företags hållbarhetsarbete och troligen läser du organisation, verksamhetsstyrning, kommunikation eller motsvarande.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.